แฟรนไชส์

ประวัติธุรกิจ

บุญตงกี่ ร้านอาหารจีนสไตล์สิงคโปร์ ที่โดดเด่นเรื่องข้าวมันไก่ คุณภาพความอร่อย กว่า 40  ปี ส่งตรงจากประเทศสิงคโปร์ สู่ ประเทศไทย

ก่อตั้งโดย  คุณเทียน บุญ หัว  เมื่อปี  ค.ศ. 1979  ใย่านไชน่าทาวน์  ประเทศสิงคโปร์  ด้วยความอร่อยที่ไม่เหมือนใครจึงได้กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและได้ขยายสาขาไปทั่วประเทศสิงคโปร์ ต่อเนื่องมายังประเทศไทย

บุญตงกี่ สาขาประเทศไทยได้รับสิทธิ์ Master Franchise จากประเทศสิงคโปร์เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้น 12 สาขา  ทั่วกรุงเทพฯและวางแผนการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องบุญตงกี่

icon-btk-06

บุญตงกี่ ธุรกิจร้านอาหารจีน ต้นตำรับจากสิงคโปร์ โดดเด่นด้วยเมนู “ข้าวมันไก่สิงคโปร์” เป็นเอกลักษ์ ที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศ จนสามารถขยายสาขา ไปยังหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยในปีพ.ศ. 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 12 สาขา ทั่วกรุงเทพมหานครฯ

icon-btk-05

• เราช่วยดูแลและถ่ายทอดสูตรอาหาร จัดหาวัตถุดิบ ฝึกสอน อบรมการบริการ ให้ได้มาตรฐานอีกทั้งคอยดูแลในเรื่องการตกแต่งและออกแบบร้าน ช่วยเหลือและจัดทำกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการร้าน ตั้งแต่เริ่มต้นไปตลอดอายุสัญญา

icon-btk-04

• มอบโอกาสประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจอาหาร พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร (Franchise)

• เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีบุคคลต้อง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อทำสัญญา เมื่อได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์จากบริษัท)
• ผู้สมัครต้องมีความพร้อมด้านการลงทุน
• ผู้สมัครสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านได้
• ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของระบบแฟรนไชส์ อย่างเคร่งครัด
• ผู้สมัครมีใจรักในการประกอบธุรกิจ
• ผู้สมัครสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
• ผู้สมัครจะต้องมีความพร้อมเรื่องบุคลากร เพื่อรองรับการบริหารงานร้าน
• ผู้สมัครมีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์

สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายธุรกิจ  Tel : 02-095-3002-4  Mobile : 082-008-8352   E-mail :   Franchise@boontongkeethailand.com