บุญตงกี่การ์ด

Boon Tong Kee ข้าวมันไก่สิงคโปร์

เงื่อนไขการใช้บัตร Boon Tong Kee Card

  1. บัตรนี้สามารถเติมมูลค่าเงินลงในบัตร เพื่อชำระค่าอาหารที่ร้าน บุญตงกี่ (ประเทศไทย) ทุกสาขา
  2. บัตรนี้สามารถใช้เป็นบัตรสะสมคะแนน คะแนนที่ได้รับจะคิดจากการชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว
  3. กรุณาแสดงบัตรนี้พร้อมบัตรประชาชน เพื่อรับส่วนลด หรือเมนูพิเศษในเดือนเกิด
  4. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง หรือรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆได้
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่กรณีที่บัตรสูญหาย หรือบัตรชำรุด
  6. บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน หรือ คืนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการสมัครบัตร Boon Tong Kee Card

ลูกค้าสามารถสมัครบัตรใหม่ได้ที่ร้าน บุญตงกี่ (ประเทศไทย) ทุกสาขา

ค่าธรรมเนียมการสมัครบัตร
    • ค่าธรรมเนียมการสมัครราคา 100 บาท
    • บัตรไม่มีวันหมดอายุ

การสะสมคะแนน และการแลกคะแนนสะสมในบัตร Boon Tong Kee Card
    • ทุกๆ ยอดการใช้จ่ายที่ร้าน บุญตงกี่ (ประเทศไทย) โดยคิดจากยอดที่ชำระเงินจริงหลังหักส่วนลดแล้ว ครบทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน
    • สะสมคะแนนครบทุกๆ 1,000 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท (ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น)
    • คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ร้าน บุญตงกี่ (ประเทศไทย) ทุกสาขา

การเติมมูลค่าเงินลงในบัตร
    • ลูกค้าสามารถเติมเงิน โดยใช้เงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่ร้านบุญตงกี่ (ประเทศไทย) ทุกสาขา
    • เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท สำหรับเงินสด และขั้นต่ำ 2,000 บาท สำหรับบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
    • เติมเงินสูงสุดได้ 50,000 บาท

จำนวนเงินที่เติม (บาท) รับโบนัสเพิ่ม (ของยอดการเติมเงิน)
100 – 10,000 5%
10,001 – 20,000 6%
20,001 – 30,000 7%
30,001 – 40,000 8%
40,001 – 50,000 9%


กรณีบัตรสูญหาย

    • สมาชิกแจ้งอายัตบัตรที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือสาขาที่ท่านสะดวกในเวลาทำการ
    • ชำระค่าทำบัตรใหม่ในราคา 100 บาท
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การโอนข้อมูล หรือคืนเงินคงเหลือในบัตร และคะแนนสะสม
    • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

กรณีบัตรชำรุด
    • สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงขอทำบัตรสมาชิกใหม่ ได้ที่สาขาที่ท่านสะดวก พร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การโอนข้อมูล หรือคืนเงินคงเหลือในบัตร และคะแนนสะสม
    • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมศูนย์บริการลูกค้า โทร. 02-095-3003 (จันทร์-ศุกร์) เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ e-mail: customer@boontongkeethailand.com